Одржан округли сто за супeрвизоре групе 2, под називом “Супервизијска подршка у случајевима сексуалног искориштавања деце”

Данас, 03. јуна 2024. године у организацији Центра за социјални рад Апатин је реализован округли сто за супeрвизоре групе 2, под називом “Супервизијска подршка у случајевима сексуалног искориштавања деце”.

У првом делу супервизор Душко Бурсаћ је супервизоре упознао са специфичностима стручног рада у случајевима сексуалне злоупотребе деце и адекватном реакцијом и превенцијом педофилије у центрима за социјаlни рад. Група је имала прилику да попуни упитник Стигма инвентер и учествујe у корисној вежби у којој су одговарали на питања на основу утиска о особи са педофилијом приказаној у вињети.

У другом делу дат је приказ случаја из праксе Центра за социјални рад Апатин.

Учествовали су супервизори следећих центара за социјални рад: Нови Сад, Суботица, Мали Иђош, Сомбор, Бачки Петровац, Врбас, Србобран, Кула, Бачка Топола, Апатин и представнице Покрајинског завода за социјалну заштиту, саветнице за социјалну заштиту Татијана Грнчарски и Наташа Милић Теофиловић.

Округли сто је био квалитетно организован и реализован.

Најновије вести

Имате неко питање?

Можете нас контактирати уколико имате било какво питање, недоумицу или можда предлог.