ОДРЖАН ОКРУГЛИ СТО ЗА СТРУЧНЕ РАДНИКЕ УСТАНОВА ЗА ОДРАСЛЕ И СТАРИЈЕ

У организацији Покрајинског завода за социјалну заштиту 20.04.2021. године одржан је он лајн округли сто са називом: „НЕГОВАЊЕ ОДНОСА И КОНТАКАТА КОРИСНИКА НА ДОМСКОМ СМЕШТАЈУ СА ПОРОДИЦОМ И ЗНАЧАЈНИМ ОСОБАМА У ДОБА ПАНЕДЕМИЈЕ”. Стручном скупу који је пријављен Комори социјалне заштите, присуствовали су представници геронтолошких центара и домова за одрасле и старије са територије АП Војводине. Разговарало се о  значају и важност одржавања контаката и  неговања односа корисника на домском смештају са породицом и другим значајним особама, а учесници су разменили исуства о начинима за подстицање и одржавање контаката корисника домског смештаја у условима пандемије и поделили примере добре праксе. На стручном скупу сагледане су актуелни изазови и препознате  могућности  за коришћење савремене технологије у унапређењу и неговању контаката корисника домског смештаја са породицом и др. значајним особама. Поред тога у дискусији, учесници су анализирали практичне кораке у примени препорука, које је надлежно министарство упутило установама социјалне заштите за смештај корисника, а у вези организације краткотрајних излазака из установе,  посета корисницима у установи и посета корисника у породици.

Најновије вести

Имате неко питање?

Можете нас контактирати уколико имате било какво питање, недоумицу или можда предлог.