Одржан иницијални састанак поводом пројекта “Добре политике за добро друштво”

Самостална саветница за истраживачке послове Марина Вукотић и саветник за социјалну заштиту Лајчо Чабрић су данас 04. априла 2023. године присуствовали иницијалном састанку поводом пројекта “Добре политике за добро друштво”, који је одржан у Палати Србија.

Пројекат “Добре политике за добро друштво” реализује се у оквиру програма подршке јавном заговарању Покрет Полет, који финансира Европска унија, а спроводи Траг фондација у партнерству са Центром за социјалну политику и у сарадњи са Коалицијом за развој солидарне економије – КоРСЕ.

Пројекат је стратешки подржан од стране Канцеларије за борбу против дрога Владе Републике Србије.

Иако су млади препознати као група под посебним ризиком када је у питању употреба психоактивних супстанци, у оквиру система социјалне заштите постоји мањак њима намењених сервиса, као и едукација и протокола за рад са овом категоријом младих.

Управо зато, циљ овог пројекта је покретање разговора између доносилаца одлука, организација цивилног друштва и запослених у социјалној заштити у правцу креирања бољих политика усмерених на младе, те унапређења знања запослених у социјалној заштити и самих услуга социјалне заштите које се односе на младе у ризику од употребе психоактивних супстанци и који су зато у ризику од социјалног искључивања, као и да програми смањења штете буду препознати као услуге система социјалне заштите у Програму о спречавању злоупотребе дрога 2023 – 2027.

 

Најновије вести

Имате неко питање?

Можете нас контактирати уколико имате било какво питање, недоумицу или можда предлог.