“Оцена нормативног оквира и праксе у вези са људским правима лица са менталним сметњама, смештених у установе социјалне заштите у Републици Србији”

У Београду 26.02.2018. 
Покрајински завод за социјалну заштиту је присуствовао 
округлом столу посвећен презентацији документа “Оцена нормативног оквира и праксе у вези са људским правима лица са менталним сметњама, смештених у установе социјалне заштите у Републици Србији”

Најновије вести

Имате неко питање?

Можете нас контактирати уколико имате било какво питање, недоумицу или можда предлог.