“Мотивација за рад у центрима за социјални рад“, Стара Пазова

Покрајински завод за социјалну заштиту је 15.11. 2018. године одржао у Старој Пазови едукацију без провере знања на тему “Мотивација за рад у центрима за социјални рад“. Домаћин скупа је био Центар за социјални рад Стара Пазова Едукација је била намењена стручним радницима центара за социјални рад Сремског округа, укупно 16 стручних радника из 6 центара за социјални рад.

На едукацији су учесници имали прилику да се упознају са основним елементима мотивационог циклуса, техникама мотивисања за рад и да размене дилеме, препреке у процесу мотивације у својим установама као и да једни другима пренесу примере добре праксе у раду на мотивацији запослених.

Најновије вести

Имате неко питање?

Можете нас контактирати уколико имате било какво питање, недоумицу или можда предлог.