Мониторинг и евалуација локалних услуга у граду Панчеву

“Оствареност стандарда у пружању локалних услуга социјалне заштите”
        Мониторинг и евалуација ликалних услуга у граду Панчеву

У Панчеву у малој сали Градске управе, дана 09.02.2017. године је одржана завршна конференција “Оствареност стандарда у пружању локалних услуга социјалне заштите”.
Скупу је присуствовао Градоначелник Панчева Саша Павлов и члан градског већа задужен за подручје рада, запошљавања и социјалне политике Миленко Чучковић.
Представници Покрајинског завода за социјалну заштиту су кроз презентације представили приказ стања локалних услуга у склопу програма екстерног мониторинга и евалуације који је у Панчеву спровођен две године. О бенефитима и искуствима су говорили и сами пружаоци услуга.
Милица Страњаковић из Центра за социјалну политику је говорила о перспективама развоја локалних услуга, док смо о улози локалне самоуправе у подстицању праћења и евалуације квалитета локалних пружалаца услуга социјалне заштите чули од Јасмине Танасић из СКГО.

Најновије вести

Имате неко питање?

Можете нас контактирати уколико имате било какво питање, недоумицу или можда предлог.