Kонференција „Перспективе даљег развоја програма и услуга у области социјалне заштите у Граду Новом Саду”

Данас 15.12.2022. године одржана је конференција „Перспективе даљег развоја програма и услуга у области социјалне заштите у Граду Новом Саду” коју је организовао Покрајински завод за социјалну заштиту у сарадњи са Градском управом за социјалну и дечију заштиту.

 

Конференција је одржана у Скупштини Града Новог Сада и на њој су представљени резултати мониторинга и евалуације програма и услуга у области социјалне заштите који је реализовао Покрајински завод за социјалну заштиту.

 

Конференцију је отворила директорка Покрајинског завода за социјалну заштиту Маја Миљковић која је истакла да је мониторинг и ове године спроведен у циљу побољшања рада и услуга појединачних програма социјалне заштите.

– Предмет мониторинга ове године су биле и три услуге социјалне заштите које су предвиђене одлуком Града Новог Сада, персонална асистенција, становање уз подршку и свратиште за младе. Закључак је да је дошло до значајног побољшања рада, које се пре свега огледа у организационим структурама и стручним поступцима и међусобној сарадњи, а на побољшање су утицале препоруке које је Завод давао. Препоруке за ову годину се односе на начине вођења евиденције и документације, као и промоције програма. Посебан акцент је стављен на улагање у људске ресурсе и неопходност континуиране едукације стучних радника у систему социјалне заштите – рекла је Маја Миљковић.

 

Чланица Градског већа за социјалну заштиту и бригу о породици и деци Бранка Бежанов је поздравила учеснике конференције речима добродошлице и том приликом истакла да је Нови Сад, као одговорна локална самоуправа, у току ове године, спровео оцену свих програма и услуга социјалне заштите које пружа грађанима, са циљем побољшања и унапређења те области.

 

В. д. начелника Градске управе за социјалну и дечију заштиту Лидија Томаш је истакла два најзначајнија инфраструктурна пројекта за које се завршава израда пројектно-техничке документације.

– То је изградња новог објекта Прихватилишта за одрасла и стара лица у Футогу, у оквиру Геронтолошког центра „Нови Сад” смештајног капацитета за 100 корисника. Град Нови Сад планира даљи развој Центра за социјални рад изградњом два нова објекта. У једном од њих ће се пружати услуге социјалне заштите које се финансирају из буџета Града, а други је намењен пружању услуга дневног боравка за децу и младе. Што се тиче нових услуга, уведена је нова мера „Породични компас” с циљем пружања подршке породици и превенцији могућих потешкоћа у родитељству. Такође смо идентификовали потребу за још једном новом услугом, а то је рад на превенцији и корекцији говорно-језичких сметњи код деце раног узраста, коју реализује Предшколска установа „Радосно детињство”. Укупно 140 студената са Медицинског факултета са Катедре за специјалну рехабилитацију и едукацију ће, у сарадњи са постојећим логопедима Предшколске установе, радити на превенцији и корекцији говора код деце – рекла је Лидија Томаш.

 

Конференцији су такође присуствовали и представници установа и удружења грађана који реализују појединачне програме и услуге у оквиру Програма унапређења социјалне заштите Града Новог Сада.

Најновије вести

Имате неко питање?

Можете нас контактирати уколико имате било какво питање, недоумицу или можда предлог.