Kонференција „Неопходност међусекторског приступа заштити жртве насиља у породици“.

У организацији Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова и Покрајинског завода за социјалну заштиту 30.11.2022. године организована је конференција „Неопходност међусекторског приступа заштити жртве насиља у породици“.

Циљ конференције је подстицање ефикасније и делотворније сарадње надлежних државних органа и центара за социјални рад на територији Аутономне покрајине Војводине који су задужени за спречавање насиља и пружање заштите и подршке жртвама насиља у породици.

Конференцију је отворила Маја Раљић-Никић, шеф инспекције Покрајинског секретаријата која је том приликом рекла да је родно засновано насиље према женама и насиље у породици изузетно сложена појава са различитим и многоструким узроцима, чије превазилажење захтева изградњу адекватног система сузбијања и превенције насиља.

Директорка Покрајинског завода за социјалну заштиту, Маја Миљковић се овом приликом захвалила свима који су се одазвали позиву и рекла да тиме показују да су свесни заједничке мисије и да без неопходне и синхронизоване сарадње нећемо остварити заједнички циљ, а то је спречавање и сузбијање свих облика насиља над женама.

На конференцији су говорили Дамир Костовски, заменик јавног тужиоца у Новом Саду, Александра Раичевић, самостална саветница за истраживачке послове из Покрајинског завода за социјалну заштиту, Оливера Пејак Прошек, судија Апелационог суда у Новом Саду, Далиборка Војводић Томовић, руководилац групе за сузбијање малолетничке деликвенције и насиља у породици ПУ Нови Сад и Биљана Кикић Грујић, шеф радне групе и заменик председника Координационог тела за борбу против насиља у основним и средњим школама.

Најновије вести

Имате неко питање?

Можете нас контактирати уколико имате било какво питање, недоумицу или можда предлог.