ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ УСТАНОВА СЗ

Обједињени извештај домски смештај деца и млади 2020
Обједињени извештај домски смештај одрасли и старији 2020

 

 

 

 

 

 

Обједињени извесштаји локални пружаоци услуга
OBJEDINJENI IZVEŠTAJ O RADU CSR U AP VOJVODINI za 2020. godinu

 

 

 

 

 

 

 

Обједињени извештај приватни пружаоци услуге домског смештаја 2020
Обједињени извештај установа за смештај одраслих и старијих-приватни пружаоци у АПВ за 2018

 

 

 

 

 

 

 

ОБЈЕДИЊЕНИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЦСР У АП ВОЈВОДИНИ ЗА 2019. ГОДИНУ
Обједињен извештај Помоћ у кући 2017

 

 

 

 

 

Обједињен извештај Персонални асистент 2017
ОБЈЕДИЊЕНИ ИЗВЕШТАЈ УСТАНОВА ЗА СМЕШТАЈ ОДРАСЛИХ УИ СТАРИЈИХ У АПВ ЗА 2018

 

 

 

 

 

 

Обједињен извештај Прихватилиште 2017

 

Обједињени извештај установа за смештај одраслих и старијих-приватни пружаоци у АПВ за 2018

 

 

 

 

Objedinjeni izveštaj o radu ustanova za smeštaj dece i mladih u APV za 2017

 

 

ОБЈЕДИЊЕНИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЦСР У АПВ ЗА 2017

 

 

 

 

Objedinjeni izveštaj o radu ustanova za smeštaj odraslih i stari sa mentalnim 2017

 

Обједињен извештај дневни боравак 2017

 

 

 

 

 

 

Objedinjeni izveštaj o radu ustanova za smeštaj odraslih i starih u APV za 2017
Zbirni Izveštaj o radu CSR u APV za 2016

 

 

 

 

 

Analiza rada ustanova za smeštaj dece i mladih u APV za 2016
Lokalne usluge APV izvestaj PZSZ II final 2016

 

 

 

 

 

 

Analiza rada ustanova za smeštaj odraslih i starijih u APV za 2016
Analiza rada CPSU za 2016

 

 

 

 

 

 

Analiza rada ustanova za smeštaj odraslih i starijih sa mentalni, intelektualnim i senzornim za 2016