Истраживање „Деца са поремећајем у понашању у систему социјалне заштите у АП Војводини, изазови и тешкоће у заштити“ у 2021. години.

Покрајински завод за социјалну заштиту је спровео истраживање „Деца са поремећајем у понашању у систему социјалне заштите у АП Војводини, изазови и тешкоће у заштити“ у 2021. години. Пратећи социјалне појаве и проблеме у области социјалне заштите на територији АП Војводине, Покрајински завод за социјалну заштиту је уочио да је социјална заштита деце са поремећајем у понашању изложена великом броју изазова и тешкоћа. У циљу добијања квантитативних и квалитативних података о деци са поремећајем у понашању у систему социјалне заштите и праксама које су заступљене у њиховој заштити, Покрајински завод за социјалну заштиту се одлучио на спровођење истраживања како би на основу прикупљених података конципирао препоруке ради унапређења заштите ове циљне групе деце у систему социјалне заштите у АП Војводини.

Циљеви истраживања:

• Сагледавање података о деци са поремећајем у понашању, примењеним мерама, услугама и активностима у њиховој заштити;
• Идентификовање тешкоћа и изазова у заштити деце са поремећајем у понашању са којима се суочавају професионалци у систему социјалне заштите;
• Оцена квалитета међусекторске сарадње у заштити деце са поремећајем у понашању;
• Идентификовање могућности за унапређење заштите деце са поремећајем у понашању;

На основу резултата истраживања конципиране су препоруке као полазна основа доносиоцима одлука на покрајинском и локалном нивоу за побољшање заштите деце са
поремећајима у понашању, кроз развој услуга и подстицање квалитетније и одрживе међусекторске сарадње на локалном нивоу, у АП Војводини.

Истраживање у целости можете прочитати путем овог линка.

Најновије вести

Имате неко питање?

Можете нас контактирати уколико имате било какво питање, недоумицу или можда предлог.