Истраживање „Анализа сарадње у центрима за социјални рад у АП Војводини у организацији заштите и подршке жртвама насиља у породици и партнерским односима“

Пружајући стручну подршку центрима за социјални рад, Покрајински завод за социјалну заштиту је уочио да постоје тешкоће у сарадњи и комуникацији међу запосленима, а које се рефлектују на субјективни доживљај запослених у односу на посао који обављају и квалитет стручног рада. Из тог разлога, спроводи истраживање под називом „Анализа сарадње у центрима за социјални рад у АП Војводини у организацији заштите и подршке жртвама насиља у породици и партнерским односима“ у ком се анализирају квалитет и квантитет интерне комуникације и сарадње у центрима за социјални рад, у пословима заштите од насиља у породици, као и фактори утицаја на комуникацију: поверење и радна ангажованост.

Истраживањем су обухваћени сви центри за социјални рад са територије АП Војводине, односно стручни радници који раде на пословима насиља у породици – водитељи случаја, супервизори и руководиоци служби.

Резултати истраживања биће формулисани кроз препоруке са циљем да се да допринос унапређењу интерне комуникације и сарадње у центрима за социјални рад, ради унапређења квалитета стручног рада, ефеката рада са корисницима и очувања људских ресурса у центрима за социјални рад.

Најновије вести

Имате неко питање?

Можете нас контактирати уколико имате било какво питање, недоумицу или можда предлог.