Глас центара – истраживање „Деца са поремећајем у понашању у систему социјалне заштите у АП Војводини, изазови и тешкоће у заштити“

Истраживање „Деца са поремећајем у понашању у систему социјалне заштите у АП Војводини, изазови и тешкоће у заштити“, које је спровео Покрајински завод за социјалну заштиту, осим на сајту ПЗСЗ – https://pzsz.gov.rs/analize-i-istrazivanja/ , можете прочитати и у Гласу центара, број 66.
 
Циљеви овог истраживања су били:
 
• Сагледавање података о деци са поремећајем у понашању, примењеним мерама, услугама и активностима у њиховој заштити.
• Идентификовање тешкоћа и изазова у заштити деце са поремећајем у понашању са којима се суочавају професионалци у систему социјалне
заштите.
• Оцена квалитета међусекторске сарадње у заштити деце са поремећајем у понашању
• Идентификовање могућности за унапређење заштите деце са поремећајем у понашању.

Најновије вести

Имате неко питање?

Можете нас контактирати уколико имате било какво питање, недоумицу или можда предлог.