Eдукацијa „Програм менторске подршке“

У оквиру Програм стручне подршке менторима и приправницима у систему социјалне заштите, саветнице за социјалну заштиту Весна Давидовић и Маја Думнић реализовале су едукацију са називом „Програм менторске подршке“. Стручни скуп је одржан 24.05.2022.године у просторијама Школе за основно и средње образовање „Милан Петровић“ из Новог Сада као домаћина скупа.

Едукацији је присуствовало укупно 17 стручних радника из: Школе „Милан Петровић“ као лиценцираног пружаоца локалних услуга социјалне заштите, Дома за децу и младе „Ветерник“ и Удружења за помоћ МНРО Нови Сад као лиценцираног пружаоца услуге дневног боравака за одрасле особе са интелектуалним сметњама.

На едукацији било је речи о : фазама у грађењу менторског односа, подршци ментора у управљању временом и организовању радног дана, креирању програма менторске подршке, праћењу његове реализације, евалуацији и документовању. На крају скупа, учесници су изразили задовољство начином организације едукације и истакли да је тема веома важна за формирање и развијање квалитетног менторског односа и успешну реализацију приправничког стажа.


Најновије вести

Имате неко питање?

Можете нас контактирати уколико имате било какво питање, недоумицу или можда предлог.