Eдукација без провере знања за супервизоре у ЦСР Темерин

У организацији ЦСР Темерин 05.06.2018. одржана је друга групна супервизија групе 1 у 2018. години у форми едукације без провере знања под називом „Како се носити са критиком – подржавајућа функција супервизије“. Присуствовали су супервизори  ЦСР Жабаљ и Тител, Кикинда, Кањижа, Темерин, Бечеј, Чока, Сента, Нова Црња, Сечањ, директорка ЦСР Житиште, директорка и саветницa ПЗСЗ. Супервизорка ЦСР Темерин упознала је супервизоре са ТА концептом критике. На врло јасан, креативан и визуелно занимљив начин представљена је дефиниција, функција критике и разлика између констуктивне и неконструктивне критике. Четири вежбе су послужиле појашњењу како критика утиче на наше понашање, који су појавни облици неконстуктивне критике и како на њих адекватно реаговати.

У завршници супервизори су имали прилике да поделе са групом своја искуства са критиком (осећања, размишљања и понашања као реакција на критику).

Овај стручни скуп је био квалитетно организован, реализован и стечена су корисна знања и вештине.

Следећи стручни скуп супервизијске групе 1 ће се одржати у ЦСР Сента.

 

 

Најновије вести

Имате неко питање?

Можете нас контактирати уколико имате било какво питање, недоумицу или можда предлог.