Едукација без провере знања за супервизоре у ЦСР Ру

Едукација без провере знања за супервизоре у ЦСР Рума

У организацији ЦСР Рума 04.05.2017. одржана је прва групна супервизија групе 4 у 2017. години у форми едукације без провере знања под називом „Развој комуникацијских вештина из угла супервизора у ЦСР“. Присуствовали су супервизори  ЦСР Ириг, Сремска Митровица, Рума, Пећинци, Стара Пазова, Шид, в.д. директорица и  саветнице ПЗСЗ. На почетку супервизоре је поздравио директор ЦСР Рума Слободан Красић.

Супервизорка ЦСР Рума је учеснике упознала са теоријским концептима и основама  комуникацијске вештине, сагледала је и представила начела, елементе коминикацијског процесa, облике комуникације, активно и пасивнo слушање и одлике асертивног понашања.
Као илустрација и појашњење успешно су примењене и три вежбе и то: невервална комуникација, тест асертивности и превођење ти у ја поруке.

Овај стручни скуп је био квалитетно организован и реализован. Следећи стручни скуп супервизијске групе 4 ће се одржати у ЦСР Шид.

Најновије вести

Имате неко питање?

Можете нас контактирати уколико имате било какво питање, недоумицу или можда предлог.