Едукација без провере знања за супервизоре у ЦСР Панчево

У организацији ЦСР Панчево 17.05.2018. одржана је друга групна супервизија групе 3 у 2018. години у форми едукације без провере знања под називом „Мотивација запослених – изазов за супервизоре у ЦСР”. Присуствовали су супервизори ЦСР Алибунар, Опово, Вршац, Панчево, Бела Црква, Зрењанин, Ковин, Ковачица, Пландиште, директорца и саветница ПЗСЗ.

У првом делу учесници су се упознали са теоријским концептом мотивације. У наставку презентована је теме „Мотивација и награђивање“, која је за циљ имала да учеснике подсети на суштину мотивације, потребу усклађивања индивидуалних циљева са стратешким циљевима установе, на механизме мотивације, на критеријуме награђивања и како их формирати.

У друго делу учесницима су презентовани резултати анкете која је спроведена међу водитељима случаја у ЦСР Панчеву, која је имала за циљ испитивање задовољства и оптерећености послом. У наставку је рађена вежба у две групе на тему очекивања из позиције водитеља случаја и супервизора.

Овај стручни скуп је био квалитетно организован и реализован и остварена је успешна и корисна размена мишљења и позитивне праксе. Следећи стручни скуп супервизијске групе 3 ће се одржати у ЦСР Вршац.

Најновије вести

Имате неко питање?

Можете нас контактирати уколико имате било какво питање, недоумицу или можда предлог.