Едукација без провере знања за супервизоре у ЦСР Ириг

У организацији ЦСР Ириг 15.03.2018. одржана је прва групна супервизија групе 4 у 2018. години у форми едукације без провере знања под називом „Сарадња ЦСР и судова у поступку поверавања деце“. Присуствовали су супервизори  ЦСР Ириг, Сремска Митровица, Рума, Пећинци, Стара Пазова, Шид и саветнице ПЗСЗ. На почетку супервизоре је поздравила управница Српске читаонице у Иригу Весна Ћосић, где се одржао стручни скуп.

Супервизорка ЦСР Ириг је у првом делу упознала учеснике са проблематиком вршења родитељског права,  обавезама суда и ЦСР у судским поступцима поверавања деце и примерима из праксе из ове област. У  наставку рађена је студија случаја из праксе ЦСР Ириг.

У другом делу супервизорка се осврнула проблеме и дилеме из супервизијске праксе када је у питању сарадња са судовима. У даљем току група је имала прилике да анализира пример случаја из праксе ЦСР Ириг и да предложи могућа решења.

Овај стручни скуп је био квалитетно организован и реализован. Следећи стручни скуп супервизијске групе 4 ће се одржати у ЦСР Сремска Митровица.

 

Најновије вести

Имате неко питање?

Можете нас контактирати уколико имате било какво питање, недоумицу или можда предлог.