Едукација без провере знања за супервизоре у ЦСР Инђија

Едукација без провере знања за супервизоре у ЦСР Инђија

У организацији ЦСР Инђија 02.10.2017. одржана је трећа групна супервизија групе 4 у 2017. години у форми едукације без провере знања под називом „Супервизијска подршка водитељима случаја у предметима развода брака “.
Присуствовали су супервизори  ЦСР Ириг, Сремска Митровица, Рума, Пећинци, Стара Пазова, Шид, Инђија и саветница ПЗСЗ. Супервизоре је поздравила в.д. директора ЦСР Инђија Жељка Годић Аврамовић.
Супервизорка ЦСР Инђија је упознала учеснике са проблематиком развода брака и улогом Центра у поступку поверавања деце и уређивања контаката родитеља и деце. У првом делу обрађене су теме: Избор брачног партнера, брачни уговор, границе брака, брачни стилови, дисфункционални брачни обрасци, предразводна фаза, аспекти развода, фазе актуелног развода и постразводна фаза. Презентација је употпуњена примерима из праксе. У вежби о дисфункционалним брачним релацијама учесници су имали прилику да препознају тврдње, које указују на дисфункционалности и одреде оценом 1-10 степен њихове важности.
У другом делу сагледана је улога Центра у поступку развода брака са акцентом на заштити интереса детета. У наставку дискутовало се о примеру актуелног случаја развода из ЦСР Инђија.
Овај стручни скуп је био квалитетно организован и реализован. Следећи стручни скуп супервизијске групе 4 ће се одржати у ЦСР Стара Пазова.

Најновије вести

Имате неко питање?

Можете нас контактирати уколико имате било какво питање, недоумицу или можда предлог.