Едукација без провере знања за супервизоре групе 2 у ЦСР Кула

У организацији ЦСР Кула 28.02.2018. одржана је прва групна супервизија групе 2 у 2018. години, у форми едукације без провере знања под називом „Евалуација у супервизији“. Присуствовали су супервизори ЦСР Врбас, Апатин, Кула, Србобран, Оџаци, Сомбор, Нови Сад, Суботица, директорица и саветнице ПЗСЗ.

На почетку скупа учеснике је поздравила в.д. директора ЦСР Кула Гордана Вакула и супервизорка ЦСР Кула је упознала учеснике са садржајем стручног скупа и укратко је представила Центар за социјални рад Кула.

У првом делу супервизорка ЦСР Србобран је учеснике упознала са теоријским концептом и основним појмовима везаним за примену евалуације у супервизији. У наставку супервизорка ЦСР Врбас је презентовала методе и технике које се користе у евалуацији, начине извештавања и дала је кратак преглед метода учења одраслих. У друго делу  рађена је вежба – рад у групама, са циљем да се путем евалуационих упитника сагледа успешност супервизијског приступа у раду са водитељем случаја. Тема овог стручног скупа је била зналачки и занимљиво обрађена и појашњена са одговарајућом вежбом.

Следећи скуп супервизијске групе 2 ће организовати ЦСР Бачки Петровац.

 

Најновије вести

Имате неко питање?

Можете нас контактирати уколико имате било какво питање, недоумицу или можда предлог.