Едукација без провере знања за супервизоре ЦСР Нови Кнежевац

Едукација без провере знања засупервизоре у ЦСР Нови Кнежевац

У организацији ЦСР Нови Кнежевац 09.10.2017. одржана је друга групна супервизија групе 1 у 2017. години у форми едукација без провере знања под називом “Планирање у корективном надзору”. Присуствовали су супервизори/ке  ЦСР Сента, Жабаљ и Тител, Кикинда, Бачка Паланка, Кањижа, Ада, Темерин, Бечеј, Чока, Нови Кнежевац, Нова Црња, директорка ПЗСЗ и саветница ПЗСЗ. На почетку супервизоре је поздравио в.д. директора ЦСР Нови Кнежевац Дејан Мијатов.
У првом делу супервизорка ЦСР Нови Кнежевац је упознала супервизоре са тереоријским оквиром корективног надзора над вршењем родитељског права. Успешно су презентована искуства и законска решења која се примењују у Хрватској. Теме које су обрађене су: дефинисање превентивог надзора и корективног надзора, препреке у одвијању процеса планирања надзора, смернице за израду плана надзора, кораци за развој плана, дефинисање циља и одређивање активности надзора.
У другом делу супервизорка ЦСР Чока представила је комплексан случај корективног надзора над вршењем родитељског права из сопствене праксе. У квалитетној и креативној дискусији супервизори су предлагали могућа решења за дилеме и проблеме у раду на конкретном случају.
Остварена је успешна и корисна размена мишљења и позитивне праксе.
Следећи стручни скуп супервизијске групе 1 ће се одржати у ЦСР Кањижи.

Најновије вести

Имате неко питање?

Можете нас контактирати уколико имате било какво питање, недоумицу или можда предлог.