Едукација без провере знања за стручне раднике из установа за смештај одраслих и старијих у АП Војводини

У сарадњи са Домом за смештај одраслих и старијих „Препород 161“ Нови Сланкамен  ПЗСЗ је реализовао едукацију без провере знања на тему „Тимски рад у установама за смештај корисника“ 20.05.2019. Поред представника Дома за смештај одраслих и старијих „Препород 161“ учествовали су представници Геронтолошког центра Нови Сад, Геронтолошког центра Врбас, Геронтолошког центра Бачка Паланка, Геронтолошког центра Рума, Дома за старе и пензионере Кула, Дома за старе и пензионере Мол, Дома „Милка“ Футог, Дома „Марија“ Ченеј, Дома „Мас 021“ Ветерник, Дома за стара лица „Медик“ Бачка Паланка, Дома за старе „Бетанија“ Петроварадин, Дома „Вила Мир Лукс, Нови Сад, Дома за старе „Ружа Јелена“ Сефкерин, Дома за старе „Мас грин хаус“ Пертоварадин, и Дома за стара лица „Милан Кикин“ Каћ.

На почетку скупа учеснике је поздравила директорка Дома за смештај одраслих и старијих „Препород 161“ Радованка Радомировић а у наставку је социјална радница учеснике упознала са радом Дома.  

У првом делу су саветнице ПЗСЗ  представиле  теоријски концепт тима и тимског рада а у другом делу акценат је био на примени тимског рада у установама за смештај корисника. Остварена је успешна и корисна размена мишљења и позитивне праксе стручних радника установа за смештај одраслих и старијих корисника на тему тимског рада.

 

Најновије вести

Имате неко питање?

Можете нас контактирати уколико имате било какво питање, недоумицу или можда предлог.