Едукација без провере знања са називом „Увод у менторство“

У просторијама Школе за образовање деце и одраслих „ Милан Петровић „ у Новом Саду, дана 12. 05. 2022. године одржана је едукација без провере знања са називом „Увод у менторство“.

Едукација је део програма стручне подршке менторима и приправницима у систему социјалне заштите коју је креирао и реализује Покрајински завод за социјалну заштиту и има за циљ да менторе и приправнике припреми за грађење ефикасног менторског односа и за​ успешну реализацију приправничког стажа.

Стручном скупу присуствовало ​је 20 стручних радника, приправника и ментора, ангажованих код лиценцираног пружаоца услуга социјалне заштите и установе за смештај корисника, а водитељке едукације биле су саветнице за социјалну заштиту Весна Давидовић и Маја Думнић. На едукацији су сагледане улоге и одговорности ментора али и ​ обавезе и одговорности приправника, излистане су активности које могу допринети успешној социјалној, психолошкој и радној адаптацији новозапослених и анализирани су кључни елементи у грађењу односа ментор – приправник.

У евалуацији скупа учесници су изразили заинтересованост за наставак едукације тј. друге радионице која ће се одржати 24. 05. 2022. године.

Најновије вести

Имате неко питање?

Можете нас контактирати уколико имате било какво питање, недоумицу или можда предлог.