Eдукација без провере знања „Процена потреба деце и младих на домском смештају“

У Дому за децу и младе“ Др Милорад Павловић“ у Сремској Каменици,  10. 10.2018 године одржана је едукација без провере знања са темом „Процена потреба деце и младих на домском смештају“. Стручном скупу присуствовало је укупно 17 стручних радника  и стручних сарадника из две установе за децу и младе са територије АП Војводине : Дома за децу и младе „ Мирослав Мика Антић“  Сомбор и Дома за децу и младе „Др Милорад Павловић“ из Сремске Каменице. 

Циљ едукације био је унапређење знања и вештина чланова стручног тима и васпитача у процени потреба деце и младих на смештају у установама социјалне заштите као и извештавању о резултатима процене.

 

 

Најновије вести

Имате неко питање?

Можете нас контактирати уколико имате било какво питање, недоумицу или можда предлог.