Едукација без провере знања „ ПРИПРЕМА ЗА ПРЕЛАЗАК ДЕТЕТА ИЗ ХРАНИТЕЉСКЕ У УСВОЈИТЕЉСКУ ПОРОДИЦУ“

Покрајински завод за социјалну заштиту у сарадњи са Центром за породични смештај и усвојење Нови Сад реализовао је дана 07.02.2023.године едукацију без провере знања са темом: „ ПРИПРЕМА ЗА ПРЕЛАЗАК ДЕТЕТА ИЗ ХРАНИТЕЉСКЕ У УСВОЈИТЕЉСКУ ПОРОДИЦУ“.

Водитељке стручног скупа биле су Маја Думнић, саветница за социјалну заштиту у ПЗСЗ и Весна Аничић, супервизор ЦПСУ Нови Сад.

Едукацији су присуствовали саветници за хранитељство Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад као и стручни радници, супервизори и водитељи случаја: Центра за социјални рад Града Новог Сада, Центра за социјални рад за општине Жабаљ и Тител као и Центра за социјални рад Србобран.

Стручни скуп који је пријављен и Комори социјалне заштите, био је прилика за размену искустава, унапређење знања о корацима и стручним процедурама приликом преласка детета из хранитељске у усвојитељску породицу као и препознавање важности сарадње и координисаних активности свих укључених у процес усвојења.

Најновије вести

Имате неко питање?

Можете нас контактирати уколико имате било какво питање, недоумицу или можда предлог.