Eдукацијa без провере знања„ Мотивација за рад у установама за смештај корисника”.

Покрајински завод за социјалну заштиту дана 24.11.2021 године у просторијама Геронтолошког клуба „Центар 1″ , који своју делатност обавља у склопу Геронтолошког центра Суботица, реализовао је едукацију без провере знања са темом:„ Мотивација за рад у установама за смештај корисника”.

На едукацији присуствовало је укупно двадесет стручних радника и стручних сарадника из Геронтолошког Центра Суботица као и шест приватних домова за одрасле и старије са територије Града Суботица. Циљ едукације био је унапређење знања у области мотивације за рад и техника за мотивисање запослених.

Најновије вести

Имате неко питање?

Можете нас контактирати уколико имате било какво питање, недоумицу или можда предлог.