Други састанак радне групе за израду Акционог плана за Стратегију деинституционализације и развоја услуга социјалне заштите у заједници 2022-2026

Представница Покрајинског завода за социјалну заштиту Марина Вукотић присуствовала је другом састанку радне групе за израду Акционог плана за Стратегију деинституционализације и развоја услуга социјалне заштите у заједници 2022-2026 који је одржан 19. ,20. и 21. 09. 2022. године.

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања у сарадњи са стручним радницима у социјалној заштити и организацијама цивилног друштва израдило је нацрт Акционог плана за Стратегију деинституционализације и развоја услуга социјалне заштите у заједници. Стратегија се односи на трансформацију установа социјалне заштите тако да се постепено смањује број корисника у установама за смештај и подржава њихов прелазак на живот у заједници.

“Стратегија деинституционализације и процес трансформације установа социјалне заштите је приоритетна активност министарства, што показује и овај други сусрет радне групе задужене за израду акционог плана за 2022. и 2023. годину”, изјавила је Стана Божовић, државна секретарка у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

Акциони план даје мапу пута за спровођење овог процеса током 2022. и 2023. године. Осим тога, он предвиђа правне и финансијске услове, даје усмерење за усклађен развој услуга на територији целе земље, затим трансформацију установа за смештај у пружаоце услуга у заједници. Завршне одредбе предвиђају оснаживање професионалаца у социјалној заштити, али и самих корисника за укључивање у заједницу.

“Након подршке за доношење стратегије, драго нам је да је GIZ препознат и као партнер за израду акционог плана. Овај план се тиче једног од основних људских права осетљивих група становништва на живот у заједници и представља неизоставан корак ка социјалној инклузији“, рекла је Маријана Трнинић, пројектна менаџерка из GIZ-а.

Израду акционог плана подржао је пројекат Немачко-српске развојне сарадње „Услуге социјалне заштите за осетљиве групе“, који спроводи GIZ.

Најновије вести

Имате неко питање?

Можете нас контактирати уколико имате било какво питање, недоумицу или можда предлог.