Екстерна супервизија у центрима за социјални рад у АП Војводини за супервизоре који су и водитељи случаја са темом „ Сарадња са другим центром за социјални рад у заштити права детета – приказ конференције случаја“

Почетна » Календар » 

Екстерна супервизија у центрима за социјални рад у АП Војводини за супервизоре који су и водитељи случаја са темом „ Сарадња са другим центром за социјални рад у заштити права детета – приказ конференције случаја“
17мај2024
17мај2024

Место: ЦСР Ковин

У организацији Покрајинског завода за социјалну заштиту и домаћина ЦСР Ковин дана 17.05.2024.годинеу Ковину  одржаће се округли сто -Екстерна супервизија у центрима за социјални рад у АП Војводини за супервизоре који су и водитељи случаја са темом „ Сарадња са другим центром за социјални рад у заштити права детета - приказ конференције случаја“.