Четврти састанак тима за израду стандарда за саветодовно – терапијске услуге

Представница Покрајинског завода за социјалну заштиту, Наташа Милић Теофиловић, учествовала је на четвртом састанку тима за израду стандарда за савретодовно – терапијске услуге који је реализован 13. 05. 2022. године у организацији ПИН-а.

На састанку се дискутовало о кључним отвореним питањима у разради правилника:
– Компетенце особља за пружање услуга
– Документација и евиденција коју треба да користе пружаоци услуга
– Питање механизама упућивање на саветодавно – терапијске услуге
– Критеријуми за укључивање корисника у услугу.

Најновије вести

Имате неко питање?

Можете нас контактирати уколико имате било какво питање, недоумицу или можда предлог.