Центр за социјални рад Апатин

Представнице Покрајинског завода за социјалну заштиту 30.09.2020. године реализовале су стручну посету Центру за социјални рад Апатин. Циљ посете био је стручна подршка успостављању и развоју услуге повремени породични смештај у локалној заједници. Стручни тим ЦСР Апатин информисао је представнице Покрајинског завода о начину на који је извршена процена потреба за пружањем ове услуге, процесу регрутовања и процене подобности пружаоца услуге повременог породичног смештаја, као и тешкоћама и дилемама са којима су се сусретали приликом успостављања услуге у локалној заједници.
Представнице Покрајинског завода изнеле су своја искуства стечена током процеса успостављања и пилотирања ове услуге на територији Републике Србије и дале препоруке за унапређење стручног рада и даљи развој услуге повременог породичног смештаја у овој локалној заједници. Договорена је наредна стручна посета која ће бити усмерена на процес индивидуалног планирања и начина вођења евиденције и документације о услузи.

Најновије вести

Имате неко питање?

Можете нас контактирати уколико имате било какво питање, недоумицу или можда предлог.