Анализa потреба ментора и приправника у социјалној заштити – ГЛАС ЦЕНТАРА

Анализу потреба ментора и приправника у социјалној заштити, коју је спровео Покрајински завод за социјалну заштиту, осим на сајту ПЗСЗ – https://pzsz.gov.rs/analize-i-istrazivanja/ , можете прочитати и у ГЛАСУ ЦЕНТАРА, број 67.
 
Циљеви ове анализе били су:
1) да се сагледа положај приправника у менторском односу, потребе приправника за менторском подршком и тешкоће са којима се сусрећу у реализацији приправничког стажа у социјалној заштити АП Војводине.
 
2) да се сагледа у улога ментора, начин пружања менторске подршке и однос ментора са приправником, тешкоће са којима се ментори сусрећу и потребе за подршком у реализацији програма менторске подршке у социјалној заштити АП Војводине.
 

Најновије вести

Имате неко питање?

Можете нас контактирати уколико имате било какво питање, недоумицу или можда предлог.