Акредитоване обуке за пружаоце услуга социјалне заштите у АП Војводини

ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ОБЈАВЉУЈЕ ЈАВНИ ПОЗИВ:
Акредитоване обуке  за пружаоце услуга социјалне заштите у АП Војводини

Покрајински завод за социјалну заштиту ће током новембра организовати три акредитоване обуке за пружаоце услуга социјалне заштите у АП Војводини:

  • 06-7.11.2017. – Покретање услуге Предах за децу са сметњама у развоју и њихове породице
  • 14-5.11.2017. – Покретање услугe помоћ у кући за децу са сметњама у развоју и њихове породице
  • 21-3.11.2017. – Обука неговатељица за рад са децом са сметњама у развоју

За учешће на обуци могу се пријавити:

  1. Пружаоци услуга социјалне заштите са територије АП Војводине који су лиценцирани
  2. Пружаоци услуга социјалне заштите са територије АП Војводине који су у процесу лиценцирања
  3. Пружаоци услуга социјалне заштите са територије АП Војводине који се у процесу припреме за подношење захтева за лиценцу

Пријаве могу послати све организације социјалне заштите које могу бити овлашћени пружаоци услуга, у складу са Законом о социјалној заштити.

  • Учешће на обуци је бесплатно.
  • Један пружалац услуге може делегирати максимално два сарадника/це по обуци.
  • Један пружалац услуге може пријавити учешће на максимално две обуке. Трошкове путовања и евентуалног смештаја сноси пружалац услуге.
  • Покрајински завод за социјалну заштиту обезбеђује простор, материјале за учеснике и освежење током обуке.

РОК ЗА ПРИЈАВЕ: петак, 27.10.2017.године
Пријаве слати на: tatjana.lazor@pzsz.gov.rs

Најновије вести

Имате неко питање?

Можете нас контактирати уколико имате било какво питање, недоумицу или можда предлог.