„Емоционална писменост и емоционално писмена комуникација у установама социјалне заштите“

Представнице Покрајинског завод за социјалну заштиту реализовале су едукацију без провере знања за стручне раднике и стручне сараднике у установама социјалне заштите са територије АП Војводине.
„Емоционална писменост и емоционално писмена комуникација у установама социјалне заштите“ је едукација која има за циљ да се учесници упознају са основама емоционалне писмености како би стечена знања могли применити у свакодневном животу и раду.

Чињеница да емоције у великој мери креирају личне и професионалне односе као и однос према животу и раду уопште, наводи на потребу за разумевањем сопственог начина функционисања и разумевања начина на који функционишу други.
Јачање личне моћи сваког појединца допринеће и побољшању међуљудских односа као и бољој сарадњи унутар колектива, а као најважније побољшању квалитета пружене услуге и односа према корисницима.
Едукација је одржана за запослене стручне раднике и сараднике који пружају услугу домског смештаја за одрасле и старе, децу и младе као и установе за смештај лица са менталним и интелектуалним тешкоћама.

Едукације су одржане у Новом Бечеју, Сомбору, Сремској Каменици, Панчеву, Бачкој Паланци и Кикинди. На захтев Црвеног Крста Бачка Паланка одржана је и једна едукација за њихове запослене и запослене у О.Ш. “Херој Пинки”.

 

 

Најновије вести

Имате неко питање?

Можете нас контактирати уколико имате било какво питање, недоумицу или можда предлог.