30 локалних самоуправа је добило подршку Сталне конференције градова и општина (СКГО) у области социјалне заштите и инклузије Рома

Дана 3. октобра 2023. године, директорица Покрајинског завода за социјалну заштиту , Маја Миљковић, присуствовала је свечаној церемонији потписивања споразума о сарадњи између Сталне конференције градова и општина (СКГО) и 30 локалних самоуправа у Београду. Ова подршка се реализује у оквиру пројекта под називом “Подршка одрживим услугама социјалне заштите у заједници и политикама укључивања на локалном нивоу”, који финансира Европска унија кроз национални Програм IPA 2020.

У оквиру овог пројекта, 20 локалних самоуправа ће добити подршку за унапређење система социјалне заштите, што укључује стручно-техничку помоћ у успостављању или унапређењу локалних планова, правних оквира, финансијских механизама и институционалних система за социјалну заштиту. Такође, 10 локалних самоуправа ће добити свеобухватну подршку за успостављање или унапређење локалних механизама за укључивање Рома и Ромкиња.

Пројектом ће се створити услови за побољшање квалитета и обима услуга социјалне заштите на локалном нивоу, с посебним фокусом на укључивање ромске популације. Ово ће допринети ефикаснијим политикама социјалног укључивања и подржати једнакост и активно учешће жена и мушкараца.

Најновије вести

Имате неко питање?

Можете нас контактирати уколико имате било какво питање, недоумицу или можда предлог.