Едукација без провере знања за стручне раднике из установа за смештај одраслих и старијих у АП Војводини у Дому за старе и пензионере Апатин

У сарадњи са Домом за старе и пензионере Апатин ПЗСЗ је 22.10.2019. реализовао едукацију без провере знања на тему „Тимски рад у установама за смештај одраслих и старијих корисника“ Поред представника Дома за старе и пензионере Апатин учествовали су представници Геронтолошког центра Сомбор, Домског одељења за старе и пензионере Нови Кнежевац, Дом за старе „Златно доба“ из Суботице, Дом за старе „Вила Анкора“ из Суботице, Дом за старе „Анастазија“ из Суботице и Дом за старе „Баћанеум“ из Кањиже. На почетку скупа учеснике је поздравила директорка Дома за старе и пензионере Апатин Слађана Шушњар. У првом делу су саветнице ПЗСЗ  представиле  теоријски концепт тима, тимског рада и тимских улога а у другом делу је аксенат је био на примени тимског рада у установама за смештај одраслих и старијих корисника. Остварена је успешна и корисна размена мишљења и позитивне праксе стручних радника установа за смештај одраслих и старијих корисника на тему тимског рада.

Најновије вести

Имате неко питање?

Можете нас контактирати уколико имате било какво питање, недоумицу или можда предлог.