11. јун – Дан родне равноправности

Поводом дана родне равноправности, а у сарадњи са мрежом „Живот без насиља“, Покрајински завод за социјалну заштиту се придружује обележавању овог веома значајног датума са темом „Жене у фокусу“.

Влада Републике Србије је дана 27. октобра 2021. године усвојила: „Одлуку о успостављању Дана родне равноправности“, („Сл. Гласник РС“, број 102/2021) те је 11. јун утврђен као дан обележавања истог. Овај дан је изабран јер је управо тог датума, 1842. године, одобрено школовање жена у Србији.

Начело родне равноправности и недискриминације је једно од темељних начела људских права. Ипак, родна неравноправност је још увек врло присутна у свим аспектима друштвеног живота. Међутим, ако сагледамо систем социјалне заштите, према полној структури запослених у њему, видећемо да су жене кадровски више заступљене од мушкараца. И ми баш њих, жене које раде у нашем систему стављамо у фокус. Заправо, Покрајински завод за социјалну заштиту, данас, пружа подршку свим женама, а истиче жене у нашем систему, јер се свакодневно на позитиван начин афирмишу.

У оквиру свог мандата и деловања Покрајински завод за социјалну заштиту утиче на то да институције система социјалне заштите буду у већој мери сензибилисане за питања равноправности, недискриминације и једнаких могућности, да пружаоци услуга креирају своје интерне политике и механизме који ће допринети да пружање услуга социјалне заштите буде не само родно сензитивно, него осетљиво на различитости у сваком погледу: старост, национална припадност, социјално порекло, сексуална оријентација, вероисповест итд.

На данашњи дан је веома значајно поменути, да је родна равноправност у потпуности достижна ако је пробудимо у свима нама. Зато данас, 11. јуна, родну равноправност обележавамо, а сваки дан је живимо!

Најновије вести

Имате неко питање?

Можете нас контактирати уколико имате било какво питање, недоумицу или можда предлог.