Стручне посете домовима за децу

Представнице Покрајинског завода за социјалну заштиту су обавиле стручне посете установама за децу и младе.

Покрајински завод за социјалну заштиту је Акционим планом за 2017 годину планирао радне посете установама за децу без родитељског старања на територији АП Војводине у циљу сагледавања актуелног стања , те прилика и могућности за даљи развој установа.
Један од циљева посете био је и сагледавање потребе за подршком установи од стране Покрајинског завода и дефинисање модалитета сарадње у наредном периоду.
Радне посете установама за децу без родитељског старања на територији АП Војводине су одржане у следећим терминима:
1.  Дечије село “др Милорад Павловић” Сремска Каменица  06.06.2017
2. “Вера Радивојевић” Бела Црква  08.06.2017
3.  Дом за децу “Мика Антић Сомбор” 10.06. 2017
4. “Споменак” Панчево 12.06.2017

Радну посету су водили: в.д директора Татијана Грнчарски и саветнице за социјалну заштиту Маја Думноћ и Анђелија Ђоловић

У складу са Акционим планом Покрајинског завода за социјалну заштиту за 2017. годину је планиран и састанак са директорима установа за децу и младе 28.06.2017. године у просторијама Покрајинског завода за социјалну заштиту.

Најновије вести

Имате неко питање?

Можете нас контактирати уколико имате било какво питање, недоумицу или можда предлог.