16.06.2017

Stručne posete domovima za decuStručne posete domovima za decu
Predstavnice Pokrajinskog zavoda za socijalnu zaštitu su obavile stručne posete ustanovama za decu i mlade.


Pokrajinski zavod za socijalnu zaštitu je Akcionim planom za 2017 godinu planirao radne posete ustanovama za decu bez roditeljskog staranja na teritoriji AP Vojvodine u cilju sagledavanja aktuelnog stanja , te prilika i mogućnosti za dalji razvoj ustanova.
Jedan od ciljeva posete bio je i sagledavanje potrebe za podrškom ustanovi od strane Pokrajinskog zavoda i definisanje modaliteta saradnje u narednom periodu.
Radne posete ustanovama za decu bez roditeljskog staranja na teritoriji AP Vojvodine su održane u sledećim terminima:
1.  Dečije selo “Milorad Pavlović Sremska Kamenica  06.06.2017
2. “Vera Radivojević” Bela Crkva  08.06.2017
3.  Dom za decu “Mika Antić Sombor” 10.06. 2017
4. “Spomenak” Pančevo 12.06.2017

Radnu posetu su vodili: v.d direktora Tatijana Grnčarski i savetnice za socijalnu zaštitu Maja Dumnoć i Anđelija Đolović

U skladu sa Akcionim planom Pokrajinskog zavoda za socijalnu zaštitu za 2017. godinu je planiran i sastanak sa direktorima ustanova za decu i mlade 28.06.2017. godine u prostorijama Pokrajinskog zavoda za socijalnu zaštitu.