06.06.2017

Edukacija bez provere znanja za supervizore CSR ŠIDEdukacija bez provere znanja za supervizore u CSR Šid
 
 
U organizaciji CSR Šid 06.06.2017. održana je druga grupna supervizija grupe 4 u 2017. godini u formi edukacije bez provere znanja pod nazivom „Uloga supervizora u otkrivanju i otklanjanju predrasuda kao faktora rizika u radu centra za socijalni rad“.
Prisustvovali su supervizori  CSR Irig, Sremska Mitrovica, Ruma, Pećinci, Stara Pazova, Šid, Inđija i savetnice PZSZ. Supervizore je pozdravio direktor CSR Šid Dejan Logarušić.
Supervizor CSR  Šid je učesnike upoznao sa teorijskim konceptima predrasuda (pojam i karakteristike, uslovi javljanja i širenja predrasuda). Prezentacija je upotpunjena velikim brojem  konkretnih primera iz prakse.
 U drugom dela učesnici su upoznati sa načinima kako se boriti protiv predrasuda i otvorena je kvalitetna diskusija o iskustvima i dilemama u pogledu predrasuda u centrima za socijalni rad.
Ovaj stručni skup je bio kvalitetno organizovan i realizovan. Sledeći stručni skup supervizijske grupe 4 će se održati u CSR Inđija.