16.05.2017

Okrugli sto za supervizorе u CSR ZrenjaninOkrugli sto za supervizore u CSR Zrnjanin
 
 
U organizaciji CSR Zrenjanin 15.05.2017. održana je druga grupna supervizija grupe 3 u 2017. godini u formi okruglog stola pod nazivom „Organizovanje konferencije slučaja u situacijama nasilja  u porodici“. Prisustvovali su supervizori  CSR Alibunar, Opovo, Vršac, Bela Crkva, Pančevo, Zrenjanin, Kovačica, Plandište, v.d. direktorca i savetnica PZSZ.
 
U prvom delu supervizorka CSR Zrenjanin je upoznala učesnike sa teorijskim konceptom konferencije slučaja sa posebnim osvrtom na izazove u organizaciji. U nastavku je diskutovano o pozitivnim iskustvima u realizaciji konferencije slučaja.
U drugom delu predstavljen je jedan kompleksan aktuelan slučaj nasilja u porodici CSR Zrenjanin i analizirane su realizovane konferencije konkretnog slučaja i ostvareni ishodi.
Na kraju je realizovana vežba – rad u malim grupama na temu „Uloga supervizora u primeni konferencije slučaja“  sagledana je uloga supervizora organizaciji i realizaciji konferencije slučaja nasilja u porodici.
Ostvarena je uspešna i korisna razmena mišljenja i pozitivne prakse.
Sledeći stručni skup supervizijske grupe 3 će se održati u CSR Kovin.