30.04.2017

Okrugli sto za direktore CSR, ustanova za smeštaj korisnika i direktore privatnih domova za starije korisnike sa teritorije APVPokrajinski zavod za socijalnu zaštitu organizovao je tri okrugla stola, prvi 24.04.2017. godine za direktore CSR sa teritorije AP Vojvodine, zatim 25.04.2017. godine za direktore ustanova za smeštaj korisnika i 28.04.2017. godine organizovan za direktore privatnih ustanova za smeštaj starijih korisnika, takođe sa teritorije AP Vojvodine.

Na ovim skupovima su bili prisutni i predstavnici Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku demografiju i ravnopravnost polova. Na okruglom stolu za direktore privatnih domova za smeštaj starijih korisnika seketar Predrag Vuletić, na okruglom stolu za direktore CSR podsekretar Palimir Tot, pomoćnica za socijalnu politiku Jadranka Novakov i pomoćnica za ravnopravnost polova Svetlana Selaković i na okruglom stolu za direktore ustanova za smeštaj korisnika pomoćnica za socijalnu politiku Jadranka Novakov.

Na održanim skupovima predstavljen je akcioni plan Pokrajinskog zavoda za socijalnu zaštitu  vezan za CSR i ustanove, stručna podrška koju Pokrajinski zavod pruža i razmatrana dosadašnja i planirana buduća saradnja.
Kako su na skupu bili prisutni predstavnici Sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova, dogovorena je međusobna saradnja i podrška Sekretarijata, Pokrajinskog zavoda, CSR i ustanova za smeštaj korisnika na teritoriji APV.