28.04.2017

Završna konferencija "Porodični smeštaj kao podrška biološkoj porodici"U Hotelu M u Beogradu, 27.04.2017 godine u organizaciji Pokrajinskog zavoda za socijalnu zaštitu održana je završna konfercija u sklopu projekta koji je Pokrajinski zavod  realizovao u partnerstvu sa UNICEF-om, uz podršku Ministarstva za rad zapošljavanje boračka i socijalna pitanja „Razvoj srodničkog hraniteljstva, podeljene brige za decu sa smetnjama u razvoju i kulturno kompetentne prakse u socijalom radu“.
Na samom otvaranju prisutnima se obratio državni sekretar Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Vladimir Ilić koji je istakao dosadašnje rezultate Ministarstva u razvoju hraniteljstva ali i potrebe i nastojanja razvoja razlititih oblika podrške i usluga biološkoj porodici.
Potom su prisutne ispred organizatora i nosioca projekta pozdravili vd direktorka  Pokrajinskog zavoda Tatijana Grnčarski, a potom predstavnica UNICEF-A gđ-a  Katlin Brašić.
Konferencija se održala kroz tri bloka, tj. teme. U prvom delu predstavljen je Vodič za kulturno kompetentu praksu, iskustva u realizacije obuka za primenu vodiča kao i kontekst promišljanja o kulturno kompetentnoj praksi u socijalnoj zaštiti. U drugom delu predstavljena je usluga povremeni porodični smeštaj za decu sa smetnjama u razvoju i u trećem bloku predstavljene su smernice za srodničko hraniteljstvo.