27.04.2017

Okrugli sto za supervizorе u CSR Novi SadOkrugli sto za supervizore u CSR grada Novog Sada
 
 
U organizaciji CSR grada Novog Sada 26.04.2015. održana je treća grupna supervizija grupe 5 u formi okruglog stola pod nazivom: “Porodični smeštaj odraslih i starih lica“. Prisustvovale su supervizorke  CSR Subotica, CSR grada Novog Sada i savetnica PZSZ.
Supervizorka CSR Grada Novog Sada je u prvom delu okruglog stola  upoznala učesnike sa uslugom porodičnog smeštaja za odrale i stara lica. Ukratko je predstavljen cilj, vrste porodičnog smeštaj, standardi stručnog postupka, procena podobnosti pružaoca usluge, planiranje, praćenje i vođenje evidencije. U završnici ovog dela istaknute su prepreke, teškoće,  rizici i uskustva iz prakse, kada je u pitanju porodični smeštaj za odrasle i stare.
U drugom delu sagledana je uloga supervizora u procesu pružanja usluge i razmenjena su  iskustva i  izazovi  u neposrednom radu.  
Atmosfera u grupi je bila radna i kreativna i iskazano je zadovoljstvo ostvarenim rezultatima. Podržana je inicijativa da se zaključci sa ovog okruglog stola pošalju Komori socijalne zaštite. Sledeći stručni skup supervizijske grupe 5 će se održati u CSR Subotica.