08.03.2017

Promocija vodiča za kulturno kompetentnu praksuPokrajinski zavod za socijalnu zaštitu u sklopu projekta „Razvoj srodničkog hraniteljstva, podeljene brige za decu sa smetnjama u razvoju i kulturno kompetentne prakse u socijalnom radu „ a koji realizuje u partnerstvu sa UNICEF-om ,  organizovao je 6 okruglih stolova u cilju promocije Vodiča za kulturno kompetentnu praksu u socijalnoj zaštiti i Pojmovnika kulturno kompetentne prakse. Okrugli stolovi održani su :
  • 21.02. 2017 godine u Novom Sadu
  • 22.02.2017 godine u Zaječaru
  • 23.02.2017 godine u Beogradu
  • 27.02.2017. godine u Kragujevcu
  • 01.03.2017 godine u Nišu
  • 02.03.2017 godine u Vranju
 
Na okruglim stolovima , koji su bili  prijavljeni i Komori socijalne zaštite, prisustvovalo  je 134 stručna radnika iz centara za socijalni rad i centara za porodični smeštaj i usvojenje sa teritorije  Republike Srbije. Ciljevi  ovih stručnih skupova bili su:  informisanje o projektnim aktivnostima u okviru kojih su sačinjeni vodič i pojmovnik  kulturno kompetentne prakse, upoznavanje sa  svrhom i ciljem vodiča i pojmovnika, sadržajem i ključnim porukama kao i razmena  stavova i iskustava iz neposredne prakse stručnih radnika, a vezanim za dileme u realizaciji kulturno kompetentne prakse.  Na okruglim stolovima najavljena je i realizacija 10  edukacija bez provere znanja za primenu vodiča za kulturno kompetentnu praksu, a koje će se održati tokom marta meseca za stručne radnike iz centara za socijalni rad i centara za porodični smeštaj i usvojenje.