03.11.2016

"VODJENJE SLUČAJA U CENTRIMA ZA SOCIJALNI RAD""VOĐENjE SLUČAJA U CENTRIMA ZA SOCIJALNI RAD" 
31.10. - 03.11.2016. godine

 Obuka je održana u Republičkom zavodu za socijalnu zaštitu u Beogradu.
 Ciljеvi obuke : 
- Unapređenje kvaliteta rada u centrima za socijalni rad kroz sticanje znanja i veština za sprovođenje metode vođenja slučaja u stručnom radu uz ostvarivanje participacije korisnika.
- Usvajanje znanja za sprovođenje stručnog postupka u svim fazama rada
- Usvajanje znanja za sagledavanje korisničke perspektive kroz koncept potreba
- Razumevanje potrebe participacije korisnika
- Sticanje znanja i veština za ostvarivanje saradničkog odnosa sa korisnikom
- Sticanje znanja i veština za motivisanje korisnika za participaciju
- Prepoznavanje kritičnih područja mogućeg sagorevanja u radu
- Prevencija i umanjenje sagorevanja kroz kvalitetno sprovođenje stručnog postupka.