25.10.2016

Edukacija bez provere znanja za supervizoreEdukacija bez provere znanja za supervizore u CSR Bela Crkva
 
 U organizaciji CSR Bela Crkva 25.10.2016. održana je treća grupna supervizija grupe 3 u 2016. godini u formi edukacije bez provere znanja pod nazivom „Nadzor nad vršenjem roditeljskog prava“. Prisustvovali su supervizori  CSR Alibunar, Opovo, Vršac, Bela Crkva, Pančevo, Zrenjanin, Kovačica, Plandište i savetnice PZSZ.Teme su bile:
  1. Zakonski osnov za donošenje odluke o nadzoru nad vršenjem roditeljskog prava
  2. Izricanje mere korektivnog nadzora nad vršenjem roditeljskog prava - opravdanost izricanja, obaveza, rizici, nedostaci i odgovornosti 
U prvom delu supervizorka CSR Bela Crkva je grupi metodom prezentacije predstavila i tumačila članove Porodičnog zakona koji se tiču korektivnog nadzora nad vršenjem roditeljskog prava.
U drugom delu predstavljen je kompleksan slučaj CSR Bela Crkva, koji je poslužio za vrlo produktivnu diskusiju o problemima koje stručni radnici imaju sa sprovođenjem korektivnog nadzora. 
Ostvarena je uspešna i korisna razmena mišljenja i pozitivne prakse.
Sledeći stručni skup supervizijske grupe 3 će se održati u CSR Kovačica.