24.06.2016

Najava edukacije „Postupanje organa staratelјstva u nadzoru nad vršenjem roditelјskog prava”Pokrajinski zavod za socijalnu zaštitu organizuje edukaciju bez provere znanja za pravnike pod nazivom: „Postupanje organa starateljstva u nadzoru nad vršenjem roditeljskog prava”, koja će se održati u četvrtak, 30.06.2016. godine u Kovačici (Poslovno rekreativni centar „RELAX“,ul. Vinogradska br. 2 ) sa početkom u 10,00 časova.
Edukacija bez provere znanja je prijavljena Komori socijalne zaštite, a učesnici će ostvariti bodove u skladu sa Pravilnikom o licenciranju stručnih radnika u socijalnoj zaštiti.