07.11.2015

Realizovan akreditovan program obuke za pružaoce usluga socijalne zaštite u Gradu Pančevu „Interni monitoring i evaluacija u sistemu socijalne zaštite“Tokom sprovođenja Programa monitoringa i evaluacije usluga socijalne zaštite u Gradu Pančevu, koji sprovodi Pokrajinski zavod za socijalnu zaštitu, a koji je realizovan kroz Konkurs za finasiranje – sufinasiranje projekata i programa u oblasti unapređivanja socijalne politike u Gradu Pančevu u 2015. godini, realizovane su dve obuke za dve grupe pružaoca usluge na temu „Interni monitoring i evaluacija u sistemu socijalne zaštite“. Obuka je akreditovana od strane Odbora za akreditaciju Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu. Obuke su realizovane 14-15.10.2015. i 3-4.11.2015. za ukupno 29 učesnika/ca. Ciljevi obuke su: Produbiti znanja o pojmu i značaju monitoringa i evaluacije; Usavršiti veštine i metode monitoringa i evaluacije kako bi ih koristili u budućem radu; Razviti interni plan monitoringa i evaluacije usluge; Shvatiti značaj primene, interpretacije i izveštavanja o nalazima evaluacije. Obuke su veoma uspešno realizovane, 99% učesnika je navelo da su ispunjena njihova očekivanja, najviše oscene date su interaktivnom i praktičnom načinu rada.