08.03.2016

Rezultati ispitivanja potreba za akreditovanim obukama U AP Vojvodini u 2015. godiniTokom novembra i decembra 2015. godine Pokrajinski zavod za socijalnu zaštitu je sproveo ispitivanje potreba za akreditovanim obukama u sistemu socijalne zaštite u AP Vojvodini. Ukupno 40 centra za socijalni rad i 24 ustanova za smeštaj korisnika je učestvovalo u ovom ispitivanju. Cilj ovog ispitivanja je utvđivanje potreba ustanova socijalne zaštite na teritoriji AP Vojvodine za već postojećim akreditovanim obukama. Prikupljeni podaci su obrađeni tako da su za svaku akreditovanu obuku dati zbirni rezultati za ukupan broj potencijalnih učesnika i ukupan broj ustanova. U Eksel tabeli u posebnim stranama, tabela se nalazi u sekciji Preuzimanja, mogu se videti rezultati za sve ustanove, ustanove za odrasle, CSR i ustanove za decu: Izabrane akreditovane programe obuke, nazive ustanova sa brojem potencijalnih učesnika obuka, ukupan broj potencijalnih učesnika obuke, ukupan broj ustanova. Obrađene podatke moguće je upotrebiti kao osnovu za potencijalno povezivanje ustanova i pojedinaca za organizaciju i realizaciju akreditovanih obuka. Svi zaniteresovani se mogu obratiti za konsultativnu pomoć i saradnju u vezi sa korišćenjem podataka ovog istraživanja, potencijalnim organizacijama i realizacijama akreditovanih obuka od strane Zavoda i ostalih akreditovanih obuka. Rezultate možete preuzeti na linku u nastavku REZULTATI