19.01.2016

Godišnje izveštavanje o radu u 2015. godiniSve ustanove i centri za socijalni rad sa teritorije APV treba da dostave Pokrajinskom zavodu za socijalnu zaštitu izveštaj o radu za 2015. godinu. Izveštaji se dostavljaju u eksel formatu uz narativni deo izveštaja, isključivo u elektronskoj formi na adresu marina.vukotic@pzsz.gov.rs Rok za dostavljanje izveštaja je 15. februar. Obrasci se mogu preuzeti u odeljku "Preuzimanja".