08.06.2015

Zbirni izveštaj o radu CSR u APVPokrajinski zavod za socijalnu zaštitu uradio je zbirni izveštaj o radu centara za socijalni rad sa teritorije AP Vojvodine, za 2014. godinu. Izveštaj daje prikaz kapaciteta centara kao pružalaca usluga po pitanju ljudskih resursa, obim poslova koje centar obavlja u ostvarivanju prava i sprovođenju mera u vršenju javnih ovlašćenja, karakteristike ciljnih grupa korisnika u sistemu socijalne zaštite, kao i obim poslova centra kao pružaoca usluga socijalne zaštite. Izveštaj možete preuzeti OVDE
PRILOZI: